اگر در مورد مطالب وبسایت انتقاد یا پیشنهادی دارید و یا قصد دارید با ما همکاری کنید از طریق فرم زیر پیام خود را ارسال کنید و یا به info@datajournalism.ir  ایمیل بزنید.