با انواع کارتوگرام آشنا شوید

در این مطلب به معرفی کوتاه چند نوع از پرکاربردترین کارتوگرام‌ ها یا نقشه های داده محور می‌پردازیم. کارتوگرام نقشه‌ای است که در آن شکل و اندازه‌ی مناطق جغرافیایی با توجه به مقدار متناظر با هر منطقه در یک مجموعه‌ی داده‌ی مشخص(مانند جمعیت مناطق مختلف یک کشور)، تغییر پیدا می‌کند. کارتوگرام‌ پیوسته در این نوع از […]

داده نگاری چیست؟

دیتاژورنالیسم یا داده‌ نگاری چیست؟ می‌توان به سادگی به این پرسش پاسخ داد که دیتاژورنالیسم شاخه‌ای از روزنامه‌نگاری است که با داده سروکار دارد و با استفاده از آن صورت می‌پذیرد. اما این جواب کمک زیادی به ما نمی‌کند. «داده» و «روزنامه‌نگاری» هر دو اصطلاحاتی مسئله‌ساز هستند[و تعاریف گوناگونی از آنها در ذهن افراد وجود […]