داده نگاری چیست؟

دیتاژورنالیسم یا داده‌ نگاری چیست؟ می‌توان به سادگی به این پرسش پاسخ داد که دیتاژورنالیسم شاخه‌ای از روزنامه‌نگاری است که با داده سروکار دارد و با استفاده از آن صورت می‌پذیرد. اما این جواب کمک زیادی به ما نمی‌کند. «داده» و «روزنامه‌نگاری» هر دو اصطلاحاتی مسئله‌ساز هستند[و تعاریف گوناگونی از آنها در ذهن افراد وجود […]