تقلب‌نامه ریاضی برای روزنامه‌نگاران مبتدی

شما به عنوان یک روزنامه‌نگار مجبور نیستید با معادلات پیچیده‌ی ریاضی سر و کار داشته باشید، با این حال اعداد بخشی از شغل شما هستند. استیو دویگ، استاد دانشگاه آریزونای آمریکا که برای تهیه‌ی یک گزارش داده‌محور در نشریه‌ی میامی هرالد برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر هم شده این یک صفحه فرمول را تهیه کرده تا شاید محاسبات […]